Exedo - Webdesign Bleiswijk
Listen

ASD Delft

The description below is in Dutch

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Delft adviseert het college van Burgemeester and Wethouders and de gemeenteraad over het Sociaal Domein. Hieronder vallen de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet maatschappelijke ondersteuning nieuw (Wmo 2015), de Wet werk and bijstand (Wwb), de Participatiewet, de Jeugdwet, de Woningwet and de Huisvestingswet.

De Adviesraad Sociaal Domein Delft geeft advies namens inwoners van Delft and is betrokken, deskundig and onafhankelijk.

Visit website More examples