Exedo - Webdesign Bleiswijk
Listen

ASD Westland

The description below is in Dutch

Adviesraad Sociaal Domein Westland

De adviesraad is onafhankelijk and houdt de gemeente scherp door gevraagd and ongevraagd advies uit te brengen over zaken die vallen onder het sociaal domein. Het werkveld van de adviesraad is breed and betreft alles wat valt onder de Participatiewet, de Jeugdwet and de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Visit website More examples